POSTAVTE DOM
S KARTELOM, 
JEDNODUCHO!

 • Financovanie
 • Návrh projektu
 • Výstavba
 • Odovzdanie

Projekcia rodinných domov od A po Z

Výstavba rodinného domu, sen, ktorý Vám pomôžeme splniť. Od Vašej myšlienky až po kľúče do ruky. Rozumieme, že výstavba rodinného domu môže byť zdrojom stresu a neistoty. Je to preto, že sú s ňou spojené mnohé fázy, ktoré si vyžadujú veľa času a úsilia.

Vďaka našej službe #Postavte dom s Kartelom, ktorá zahŕňa komplexné služby výstavby rodinných domov, sa budete môcť zamerať na svoj sen, zatiaľ čo sa o všetko ostatné postarajú odborníci.

Financovanie

Služba financovania zahŕňa poradenstvo pri výbere najvhodnejšej hypotéky na trhu a asistenciu pri vybavovaní potrebných dokladov a formalít. Naši odborníci na financovanie sa tiež postarajú o zhodnotenie Vašej finančnej situácie a stanovení optimálnej výšky hypotéky.

Návrh projektu

 1. Analýza požiadaviek a potrieb – V tejto fáze sa s Vami stretne architekt alebo designer a spliočne prediskutujete Vaše potreby a požiadavky na rodinný dom. V tejto fáze sa stanoví počet miestností, veľkosť domu, rozloha pozemku, orientácia budovy a ďalšie aspekty, ktoré sú pre Vás dôležité.
 2. Návrh základnej dispozície – Na základe Vašich požiadaviek navrhneme základnú dispozíciu rodinného domu, ktorá zahŕňa umiestnenie jednotlivých miestností, ich veľkosť, vzájomnú pliohu a celkovú funkčnosť.
 3. Návrh fasády a exteriéru – V tejto fáze Vám navrhneme vzhľad rodinného domu, vrátane fasády, strechy, okien, dverí a iných exteriérových prvkov.
 4. Technický návrh – V tejto fáze Vám navrhneme technické riešenia pre stavbu rodinného domu, vrátane konštrukcie, zdroja energie, zdroja tepla a iných technických parametrov.
 5. Dokončovací návrh – V tejto fáze Vám navrhneme finálne detaily rodinného domu, vrátane interiéru, osvetlenia, kúrenia, ventilácie a iných detailov, ktoré ovplyvňujú celkovú atmosféru domu.
 6. Schválenie návrhu a realizácia – Po schválení návrhu sa začína realizácia stavby rodinného domu podľa navrhnutého projektu.

Výstavba

Fázy výstavby rodinného domu od vybavenia stavebného povolenia po kolaudáciu môžu byť rozdelené do niekoľkých krokov. Nižšie sú uvedené základné fázy výstavby (tieto sa môžu líšiť v závislosti od projektu, pre predstavu uvádzame príklad):

 1. Príprava staveniska – V tejto fáze sa na mieste budúceho rodinného domu vykonávajú prípravné práce, ako je vyčistenie pozemku, vybudovanie prístupovej cesty, príprava zeminy a iné potrebné úpravy.
 2. Základové práce – V tejto fáze sa na mieste budúceho domu začína s výkopom základov a výstavbou základových dosiek alebo základových pásov. Po vytvorení základov sa pokračuje s vybetónovaním stien a prípravou základov pre prípadné budúce prístavby alebo garáž.
 3. Murárske práce – Po dokončení základových prác sa pokračuje s murárskymi prácami na stenách, teda s výstavbou múrov budúceho rodinného domu.
 4. Krovárske práce – Po dokončení murárskej fázy sa pokračuje s krovárskymi prácami, ktoré zahŕňajú montáž krovového systému a strechy.
 5. Vnútorné práce – Po dokončení krovárskej fázy sa pokračuje s vnútornými prácami, ako je napríklad vedenie elektroinštalácie, inštalácie vody a kanalizácie, výstavba interiéru, položenie podláh, výstavba schodov a podobne.
 6. Vonkajšie práce – V tejto fáze sa vykonávajú práce na vonkajšom okolí domu, ako je výstavba terasy, plotu, garáže alebo prístrešku.
 7. Dokončovacie práce – Po dokončení vnútorných a vonkajších prác sa pokračuje s dokončovacími prácami, ako je maľovanie, tapetovanie, montáž dverí, okien a iné.
 8. Kolaudácia – Po dokončení všetkých prác je potrebné získať kolaudačné rozhodnutie, ktoré potvrdí, že budova je bezpečná a splňuje všetky technické a stavebné normy. Po získaní kolaudačného rozhodnutia je možné budovu uviesť do užívania.

Odovzdanie

Dohodnite si s nami nezáväznú konzultáciu.

Telefón

0903282302

Sídlo

Štúrova 155, Nitra